Flokulanti za tretman pijaće i otpadne vode

Naziv proizvoda Hemijski naziv Namena
UNIFLOC-LT 20,25,27 anijonski poliakrilamid pomoćni flokulant pri tretmanu pijaće vode
UNIFLOC- anionic anijonski poliakrilamid Industrijska flokulacija
UNIFLOC- cationic katijonski poliakrilamid flokulant za otpadne vode, pomoćno sredstvo za obezvodnjavanje mulja

Za Tehnički List Proizvoda molimo Vas da se obratite našoj kolegi: telefon: +381 603 270021 e-mail: