Aplikacije

Odklanjanje hemijskog fosfora sa metalnim solima
Primena polielektrolita
Otklanjanje neprijatnih mirisa u kanalizaciji
Kontrolirano otklanjanje neprijatnih mirisa u kanalizaciji sa UNIPUR NF -om
Intenziviranje postrojenja za prečišćavanje otpadne vode sa ZeoRap® tehnologijom
Hemijski tretman otpadnih voda
Prečišćavanje vode i kanalizacionih mreža
Vodotretman za industrijsku vodu

Za listu primene molimo Vas da kontaktirate našu kolegu: telefon: +381 603 270021 e-mail: